Đột phá mới quan trọng phá băng thương chiến Mỹ - Trung

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một sau vòng đàm phán mới nhất ở Washington. Ảnh: Bloomberg.
Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một sau vòng đàm phán mới nhất ở Washington. Ảnh: Bloomberg.
Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một sau vòng đàm phán mới nhất ở Washington. Ảnh: Bloomberg.
Lên top