Đột phá mới làm sáng tỏ nguồn gốc một hiện tượng bí ẩn trên Trái đất

Các nhà khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về hiện tượng cực quang borealis hay còn gọi là ''Ngọn đèn phương bắc'' tuyệt đẹp trên bầu trời địa cực Trái Đất. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về hiện tượng cực quang borealis hay còn gọi là ''Ngọn đèn phương bắc'' tuyệt đẹp trên bầu trời địa cực Trái Đất. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về hiện tượng cực quang borealis hay còn gọi là ''Ngọn đèn phương bắc'' tuyệt đẹp trên bầu trời địa cực Trái Đất. Ảnh: AFP
Lên top