Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Nghiên cứu thuốc kháng thể COVID-19 trong phòng thí nghiệm tại Indianapolis, Mỹ. Ảnh: Phòng thí nghiệm Lilly
Nghiên cứu thuốc kháng thể COVID-19 trong phòng thí nghiệm tại Indianapolis, Mỹ. Ảnh: Phòng thí nghiệm Lilly
Nghiên cứu thuốc kháng thể COVID-19 trong phòng thí nghiệm tại Indianapolis, Mỹ. Ảnh: Phòng thí nghiệm Lilly
Lên top