Đột phá khảo cổ Ai Cập: "Quan tài mạ vàng" đầu tiên ở Saqqara

Giới khảo cổ Ai Cập phát hiện "quan tài mạ vàng" đầu tiên ở nghĩa trang Saqqara. Ảnh: Smithsonian Channel
Giới khảo cổ Ai Cập phát hiện "quan tài mạ vàng" đầu tiên ở nghĩa trang Saqqara. Ảnh: Smithsonian Channel
Giới khảo cổ Ai Cập phát hiện "quan tài mạ vàng" đầu tiên ở nghĩa trang Saqqara. Ảnh: Smithsonian Channel
Lên top