Đột phá giúp lấy thông tin khảo cổ mà không cần khai quật

Địa điểm khảo cổ Seoke ở Botswana. Ảnh: Đại học Pompeu Fabra/PLOS ONE
Địa điểm khảo cổ Seoke ở Botswana. Ảnh: Đại học Pompeu Fabra/PLOS ONE
Địa điểm khảo cổ Seoke ở Botswana. Ảnh: Đại học Pompeu Fabra/PLOS ONE
Lên top