Đột phá: Các nhà khoa học quay ngược thời gian thành công

Công nghệ lượng tử có khả năng đưa con người trở về quá khứ. (Ảnh: South China Morning Post)
Công nghệ lượng tử có khả năng đưa con người trở về quá khứ. (Ảnh: South China Morning Post)
Công nghệ lượng tử có khả năng đưa con người trở về quá khứ. (Ảnh: South China Morning Post)
Lên top