Đợt nắng nóng kỷ lục mới chuẩn bị đổ bộ, tây bắc Mỹ nóng như sa mạc

Đợt nắng nóng kỷ lục sẽ đổ bộ miền tây bắc nước Mỹ từ ngày 26.6 đến 28.6. Ảnh: AFP
Đợt nắng nóng kỷ lục sẽ đổ bộ miền tây bắc nước Mỹ từ ngày 26.6 đến 28.6. Ảnh: AFP
Đợt nắng nóng kỷ lục sẽ đổ bộ miền tây bắc nước Mỹ từ ngày 26.6 đến 28.6. Ảnh: AFP
Lên top