Đợt lũ mới tồi tệ ập vào đô thị lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử

Lũ lụt ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lũ lụt ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lên top