Đông y Trung Quốc chứng minh có nhiều tích cực trong điều trị COVID-19

Điều trị COVID-19 bằng Đông y Trung Quốc chứng minh mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Xinhua
Điều trị COVID-19 bằng Đông y Trung Quốc chứng minh mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Xinhua
Điều trị COVID-19 bằng Đông y Trung Quốc chứng minh mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh: Xinhua
Lên top