Động vật trị liệu hỗ trợ tâm lý tại sân bay ở Anh

Những chú chó điều trị hỗ trợ tâm lý tại sân bay quốc tế Southampton. Ảnh: Therapy Dogs Nationwide
Những chú chó điều trị hỗ trợ tâm lý tại sân bay quốc tế Southampton. Ảnh: Therapy Dogs Nationwide
Những chú chó điều trị hỗ trợ tâm lý tại sân bay quốc tế Southampton. Ảnh: Therapy Dogs Nationwide
Lên top