Động thái quan trọng trước khi EVFTA chính thức có hiệu lực ngày 1.8

Việt Nam trao các Công hàm cho Liên minh Châu Âu thông báo quyết định của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Việt Nam trao các Công hàm cho Liên minh Châu Âu thông báo quyết định của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Việt Nam trao các Công hàm cho Liên minh Châu Âu thông báo quyết định của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top