Động thái quan trọng của WHO giúp ngăn chặn COVID-19 ở nước nghèo

Xét nghiệm COVID-19 hiện có giá tối đa khoảng 5 USD nhưng dự kiến sắp tới sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: AFP.
Xét nghiệm COVID-19 hiện có giá tối đa khoảng 5 USD nhưng dự kiến sắp tới sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: AFP.
Xét nghiệm COVID-19 hiện có giá tối đa khoảng 5 USD nhưng dự kiến sắp tới sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: AFP.
Lên top