Động thái nhỏ ngầm khẳng định chắc thắng của ông Joe Biden

Trang web chính thức của chiến dịch ông Joe Biden - bà Kamala Harris đã bắt đầu thông báo chuyển đổi từ 4.11. Ảnh chụp màn hình.
Trang web chính thức của chiến dịch ông Joe Biden - bà Kamala Harris đã bắt đầu thông báo chuyển đổi từ 4.11. Ảnh chụp màn hình.
Trang web chính thức của chiến dịch ông Joe Biden - bà Kamala Harris đã bắt đầu thông báo chuyển đổi từ 4.11. Ảnh chụp màn hình.
Lên top