Động thái mới nhất của Tổng thống Trump giữa vụ George Floyd

Biểu tình lan rộng ở Mỹ sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết. Ảnh: AFP
Biểu tình lan rộng ở Mỹ sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết. Ảnh: AFP
Biểu tình lan rộng ở Mỹ sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết. Ảnh: AFP
Lên top