Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Động thái mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa thách thức Tòa Trọng tài