Động thái mạnh mẽ của Nga trong bảo vệ ngành công nghệ thông tin trong nước

Luật mới áp dụng với điện thoại và các thiết bị thông minh khác ở Nga sẽ có hiệu lực kể từ 1.4. Ảnh: AFP
Luật mới áp dụng với điện thoại và các thiết bị thông minh khác ở Nga sẽ có hiệu lực kể từ 1.4. Ảnh: AFP
Luật mới áp dụng với điện thoại và các thiết bị thông minh khác ở Nga sẽ có hiệu lực kể từ 1.4. Ảnh: AFP
Lên top