Động thái lạ phía ông Trump và Biden trước vụ kiện bầu cử ở Nevada

Một nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại trung tâm bầu cử ở quận Clark, bang Nevada, Mỹ. Một người giám sát mặc áo màu đỏ có thể được nhìn thấy bên ngoài khu vực làm việc. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại trung tâm bầu cử ở quận Clark, bang Nevada, Mỹ. Một người giám sát mặc áo màu đỏ có thể được nhìn thấy bên ngoài khu vực làm việc. Ảnh: AFP.
Một nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu tại trung tâm bầu cử ở quận Clark, bang Nevada, Mỹ. Một người giám sát mặc áo màu đỏ có thể được nhìn thấy bên ngoài khu vực làm việc. Ảnh: AFP.
Lên top