Động thái bất ngờ của Trung Quốc giữa cơn sốt giá vàng

Dự trữ vàng của Trung Quốc tính đến cuối tháng 5.2020 là 62,64 triệu ounce. Ảnh: US Money Reserve
Dự trữ vàng của Trung Quốc tính đến cuối tháng 5.2020 là 62,64 triệu ounce. Ảnh: US Money Reserve
Dự trữ vàng của Trung Quốc tính đến cuối tháng 5.2020 là 62,64 triệu ounce. Ảnh: US Money Reserve
Lên top