Dòng sông ở Mỹ nhuộm màu xanh ngắt

Dòng sông ở Chicago, Mỹ nhuộm xanh ngắt hôm 13.3. Ảnh: AFP/Getty.
Dòng sông ở Chicago, Mỹ nhuộm xanh ngắt hôm 13.3. Ảnh: AFP/Getty.
Dòng sông ở Chicago, Mỹ nhuộm xanh ngắt hôm 13.3. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top