Đồng rúp Nga được dự báo “lên ngôi” sau đại dịch COVID-19

Đồng rúp Nga được xem là một trong những tiền tệ hấp dẫn nhất sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty
Đồng rúp Nga được xem là một trong những tiền tệ hấp dẫn nhất sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty
Đồng rúp Nga được xem là một trong những tiền tệ hấp dẫn nhất sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Getty
Lên top