Đồng phục học sinh ‘nổi loạn’ ở Thái Lan phá vỡ mọi quy tắc

Người mẫu giới thiệu bộ đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Người mẫu giới thiệu bộ đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Người mẫu giới thiệu bộ đồng phục học sinh “nổi loạn” của nhà thiết kế Thái Lan Tin Tunsopon. Ảnh: Reuters/Wacoal X Post-Thesis
Lên top