Đồng minh thân cận của ông Tập Cận Bình sẽ là thị trưởng mới của Bắc Kinh?