Đồng minh ruột của ông Assad bình luận về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Phương tiện của các lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP.
Phương tiện của các lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP.
Phương tiện của các lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP.
Lên top