Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng minh Putin: Không bầu cho Trump, Mỹ sẽ đối mặt chiến tranh hạt nhân