Đồng minh Nhật - Hàn ngỡ ngàng về tuyên bố ngừng tập trận của Donald Trump

Sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc. Ảnh: AP
Sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc. Ảnh: AP
Sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc. Ảnh: AP