Đồng minh NATO bất đồng giữa lúc Mỹ sắp giáng đòn trừng phạt Thổ vì S-400

Tổ hợp S-400. Ảnh: Sputnik.
Tổ hợp S-400. Ảnh: Sputnik.
Tổ hợp S-400. Ảnh: Sputnik.
Lên top