Đồng minh của ông Donald Trump sắp ra điều trần vụ Nga liên quan bầu cử

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN