Động lực thúc đẩy Mỹ ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top