Đóng góp của ngành đối ngoại trong quá trình phục vụ sự nghiệp đổi mới

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN
Lên top