Động đất rung chuyển Fukushima, Nhật Bản cảnh báo sóng thần