Động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Iran khiến 4 ngôi làng bị phá huỷ

Động đát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phá hủy 4 ngôi làng và một số trường học bị thiệt hại. Ảnh: Reuters
Động đát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phá hủy 4 ngôi làng và một số trường học bị thiệt hại. Ảnh: Reuters
Động đát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phá hủy 4 ngôi làng và một số trường học bị thiệt hại. Ảnh: Reuters
Lên top