Động đất mới xảy ra ở Trung Quốc làm tăng mối lo vỡ đập Tam Hiệp

Lũ lụt nặng nề ở Phượng Hoàng cổ trấn. Ảnh: Taiwan News
Lũ lụt nặng nề ở Phượng Hoàng cổ trấn. Ảnh: Taiwan News
Lũ lụt nặng nề ở Phượng Hoàng cổ trấn. Ảnh: Taiwan News
Lên top