Động đất mới nhất ở Trung Quốc liên quan đến siêu địa chấn Đường Sơn 1976

Du khách ngắm đài tưởng niệm các nạn nhân trận động đất Đường Sơn ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Du khách ngắm đài tưởng niệm các nạn nhân trận động đất Đường Sơn ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Du khách ngắm đài tưởng niệm các nạn nhân trận động đất Đường Sơn ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Lên top