Động đất mạnh rung chuyển Mexico

Động đất mạnh xảy ra ở Mexico ngày 7.9. Ảnh: AFP
Động đất mạnh xảy ra ở Mexico ngày 7.9. Ảnh: AFP
Động đất mạnh xảy ra ở Mexico ngày 7.9. Ảnh: AFP
Lên top