Động đất mạnh ở Châu Âu

Vị trí tâm chấn của trận động đất 6,4 độ ở Albania sáng ngày 26.11. Ảnh: CNN.
Vị trí tâm chấn của trận động đất 6,4 độ ở Albania sáng ngày 26.11. Ảnh: CNN.
Vị trí tâm chấn của trận động đất 6,4 độ ở Albania sáng ngày 26.11. Ảnh: CNN.
Lên top