Động đất mạnh 7,7 độ richter ở Cuba - Jamaica gây cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển vùng Caribbean. Ảnh: USGS.
Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển vùng Caribbean. Ảnh: USGS.
Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển vùng Caribbean. Ảnh: USGS.
Lên top