Động đất mạnh 6,1 độ richter ngoài khơi Indonesia

Nhiều trận động đất mạnh xảy ra tại Indonesia gây ra thiệt hại nặng nề. Ảnh: AFP
Nhiều trận động đất mạnh xảy ra tại Indonesia gây ra thiệt hại nặng nề. Ảnh: AFP
Nhiều trận động đất mạnh xảy ra tại Indonesia gây ra thiệt hại nặng nề. Ảnh: AFP
Lên top