Động đất mạnh 6,0 độ richter rung chuyển đông nam Australia

Trận động đất mạnh 6,0 độ richter ngày 22.9 đã gây thiệt hại đáng kể cho các công trình ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Trận động đất mạnh 6,0 độ richter ngày 22.9 đã gây thiệt hại đáng kể cho các công trình ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Trận động đất mạnh 6,0 độ richter ngày 22.9 đã gây thiệt hại đáng kể cho các công trình ở thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: AFP
Lên top