Động đất cực mạnh rung chuyển bờ biển Mỹ, cảnh báo sóng thần

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Alaska, Mỹ. Ảnh: Weather Network
Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Alaska, Mỹ. Ảnh: Weather Network
Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Alaska, Mỹ. Ảnh: Weather Network
Lên top