Động đất 6.5 độ richte ở vùng Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc)

(Nguồn ảnh: CWB)
(Nguồn ảnh: CWB)
(Nguồn ảnh: CWB)
Lên top