Động cơ tiên tiến đưa tàu vũ trụ NASA đến tiểu hành tinh đắt giá Psyche

Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Lên top