Động cơ máy bay Mỹ cháy ngùn ngụt, rơi lả tả mảnh vỡ từ trên cao

Động cơ bên phải máy bay bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Động cơ bên phải máy bay bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Động cơ bên phải máy bay bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Twitter/Cảnh sát Broomfield
Lên top