Dòng chữ khổng lồ trên cát cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang

Dòng chữ SOS khổng lồ cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Australia.
Dòng chữ SOS khổng lồ cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Australia.
Dòng chữ SOS khổng lồ cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Australia.
Lên top