“Dòng chảy ngầm” ở quốc gia “hạnh phúc nhất thế giới”

Khai thác dầu ở Na Uy. Ảnh: TL
Khai thác dầu ở Na Uy. Ảnh: TL
Khai thác dầu ở Na Uy. Ảnh: TL
Lên top