Dòng axit độc hại thiêu trọc lốc vùng núi ở Nga gây bàng hoàng

Axit rò rỉ từ một mỏ hoang ở vùng núi Ural, Nga gây tác động môi trường nặng nề. Nguồn: Al Ajazeera.
Axit rò rỉ từ một mỏ hoang ở vùng núi Ural, Nga gây tác động môi trường nặng nề. Nguồn: Al Ajazeera.
Axit rò rỉ từ một mỏ hoang ở vùng núi Ural, Nga gây tác động môi trường nặng nề. Nguồn: Al Ajazeera.
Lên top