Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump tuyên chiến với Đảng Cộng hòa