Donald Trump tự mãn vì né thuế “xuất chúng” suốt 18 năm