Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump rút lại quan điểm khiêu khích nhất trong tranh cử