Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump muốn hủy bỏ bầu cử Mỹ và được công bố là người chiến thắng