Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump một lần nữa lại gây phẫn nộ